Jeg kommer som sælger og reparatør af barne- og klapvogne m.m. rundt til mange forskellige institutioner – og ser der mange typer af legepladser.

Den ideelle legeplads er – efter min mening – en have/park/naturlegeplads. En legeplads med mange planter i forskellige aldre giver en eksplosion af årstidsvariationer. Det mærkes særligt i det tidlige forår – knopperne brydes og der er altid nok at fortælle ungerne om med levende plante som nærmeste nabo.

At anlægge og vedligeholde en legeplads med planter, der giver gode muligheder for varieret børneleg, er lidt af en videnskab. Det lærte jeg lidt om da jeg som gartner (mit oprindelige fag) fik til opgave at vedligeholde en legeplads. Denne legeplads var udtænkt i børnehøjde af en dreven pædagogisk leder.

Lederen var meget optaget af at fortælle mig om hvordan en legeplads skulle passes, for at give børnene spændende  kroge, hvor de kunne tilbringe timer med uforstyrret leg, samt gode klatremuligheder. Tilmed flittig brug af havens/naturens elementer og materialer, og mulighed for at undres over naturen.

Det er godt med flere RUM på legepladsen. Nye rum kan dannes af buskadset ved den årlige hækkeklipning. buske og træer er levende og giver børnene oplevelser. Højden på buskene er ikke uvæsentlig.  Buske skal have højde nok til at børn kan gemme sig – og være fri for indblanding – og alligevel  ikke  højere end at de voksne stadig kan overskue pladsen. Grene, der godt må brækkes af, blade, der rasler, væld af vilde blomster der pibler frem og må plukkes – (dog ikke flås op af jorden og hærges) jordvolde, klatretræer,  huler af grene  – børnene får et meget mere selvfølgeligt forhold til planter og natur. Gode danske planter kan klare lidt af hvert – også at blive brugt, blive klatret i – altsammen md til at nedsætte stresseniveauet for både børn og voksne..

Den sædvanlige ryddelighed, som man normalt anser for passende i grønne anlæg giver slet ikke mening på en legeplads. Man skal lære at tænke på en helt ny måde – lade bladene ligge om efteråret så længe bladene er tørre og sjove at kaste op i luften , og lade ormene trække dem ned i jorden bagefter. Lade sjove grene blive liggende, undgå at luge alt ukrudtet væk, idet det kan i flere tilfælde med tiden kan ende som dejlige blomstrende tæpper.

Legepladser som fra starten har lidt større træer og buske er et ekstra stort aktiv, fordi fuglene synger og hopper rundt i grenene og denne poesi giver i hverdagen noget andet at tænke på end de sædvanlige drillerier som er så velkendte blandt børn , som jo ligeledes er påvirket af de indtryk, der omgiver dem.
Mange vil tro at de skal have en meget stor legeplads for at kunne trylle med træer og buske, men det er slet ikke tilfældet – faktisk kommer en lille have til at virke større, når den deles op i små rum.

Desværre sker det ofte ved nybyggerier af børnehuse, at man fjerne ALLE planter med hård hånd – også større træer, som sagtens kunne have fået lov at overleve – uden at være til gene for byggeriet. Det tager rigtigt  mange år at genopbygge f.eks. gode klatretræer eller anden “lege-beplantning”. Og hvis man så laver en fin haveplan og igen prøver sig med at plante helt unge træer og buske, får disse ofte en meget hård medfart!! Prøv at bevare så mange af de gamle planter som muligt. Veletablerede gamle planter, kan sagtens klare en hård medfart, når børnene leger voldsomt i krat og træer. Så tænk dig om en ekstra gang før motorsaven sættes i gang og i løbet af 5 minutter har fjernet 30 års grokraft!

I denne tid, hvor der bliver bygget mange nye store institutioner rundt omkring i kommunerne ville det være dejligt, hvis denne slags legepladser også kunne få en chance . De ville passe godt til de nye og tiltagende klimabevidste tider. – Mange anlægsgartnere kan i dag meget andet end at lægge sten. Behovet for den øgede klimamæssige variation, tilpasning og nødvendigheden af  planternes brug, lærer hele tiden vores anlægsgartnere nye tiltag, som vil være godt at gøre brug af – også  når der skal bygges ny store institutioner.